PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP

VỀ CHÍNH QUYỀN HUYỆN/ THÀNH PHỐ CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

Năm 2023, tỉnh Đồng Nai triển khai đánh giá chất lượng năng lực điều hành các Sở, Ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh thông qua Bộ chỉ số DDCI Đồng Nai 2023 do đơn vị tư vấn độc lập – Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh khu vực tại tp. Hồ Chí Minh (VCCI HCM) và đơn vị chủ trì – Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai thực hiện.

Quá trình điều tra, khảo sát lấy ý kiến đánh giá của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh (gọi chung là cộng đồng doanh nghiệp) được thực hiện gần 02 tháng thông qua hình thức khảo sát trực tiếp và gián tiếp (đường bưu điện hoặc trực tuyến bằng platform).

Trên cơ sở các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, kết quả khảo sát là nguồn thông tin quý giá giúp tỉnh Đồng Nai và cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau giám sát để cải thiện mọi mặt từ thái độ đến chất lượng, năng lực điều hành của các cơ quan và địa phương thuộc tỉnh.

Do vậy, VCCI HCM rất mong cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dành thời gian trả lời trung thực, khách quan những câu hỏi trong Phiếu khảo sát đánh giá các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã thành phố – DDCI Đồng Nai 2023.

Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

1. Ông NGUYỄN KHÁNH LINH

  • Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh khu vực tại TP. Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 091 908 3777,
  • Email: nguyenlinh@vcci-hcm.org.vn

2. Bà LÊ THỊ THU THẢO

  • Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh khu vực tại TP. Hồ Chí Minh,
  • Số điện thoại: 091 9553 884,
  • Email: lethaovcci@gmail.com